مقاله اهمیت آموزش ابتدایی
صفحه اصلی تماس با ما

خانه » -  »  مقاله اهمیت آموزش ابتدایی

مقاله اهمیت آموزش ابتدایی


مقاله اهمیت آموزش ابتدایی

مقاله اهمیت آموزش ابتدایی
مقدمه
انسان در سالهای اولیه عمر خود مهمترین و موثرترین لحظات را طی می کند و در این زمان است که رشد عقلی او شکل می گیرد.
بنابر این تعلیم و تربیت به عنوان تعیین کننده و رکن اساسی سعادت انسانها و منشاء تغییرات و تحولات و دگرگونیهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی در بین جوامع مختلف است سپس بدون شک باید بدان توجه بیشتری شود .
باید توجه داشته باشیم در دوران ابتدایی مهمتر از دانشگاه می باشد چرا که رشد عقلی در این دوران شکل می گیرد تا بتواند در دانشگاه پیشرفت کند . در جوامع مختلف باید توجه شود که دوره ابتدایی جایگاه خاصی دارد و با طی این دوره رسیدن به مراحل بعدی بهتر خواهد بود .
دراین دوران است که شخصیت کودک شکل می گیرد و این شکل گیری و رمز موفقیت آن در دست کسی است که با کودک این راه را می پیماید و او کسی نیست جز ، معلم .

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه ۱
تاریخچه دوره ابتدایی ۲
اهداف دوره ابتدایی ۳
فصل دوم
تعلیم و تربیت از دیدگاه بزرگان دین ۶
وضعیت آماری آموزش ابتدایی ۷
عیوب برنامه ریزی در مقطع ابتدایی ۸
فصل سوم
نتیجه گیری ۱۵
پیشنهاد ۱۷
منابع و مآخذ ۱۸

قیمت : 6000 تومان | فرمت محصول : WORD | تعداد صفحات : 20


[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]تبلیغات